Vannbokhandelen

A-rapporter

Ferieavvikling

På grunn av ferieavvikling uke 28–31 vil ikke bestillinger av trykte utgaver av rapporter og bøker bli behandlet før i uke 32.
God sommer!

Alle rapporter eldre enn 3 år nå er gratis for alle.

Viser 13–24 av 99 resultater

Bøker

Viser alle 2 resultater

B og C rapporter

Viser 1–6 av 17 resultater

Eldre rapporter

Norsk Vann rapporter fra 2011 og tidligere kan lastes ned fra lista nedenfor.

Rapporter fra perioden 1987–1999 kan lastes ned samlet via denne linken (144,9 MB).

Brosjyrer

Norsk Vann utarbeider veiledningsmateriell som kommunen har bruk for i dialog med sine innbyggere. Alle brosjyrer ligger fritt tilgjengelig under og kan brukes til informasjonsarbeid i kommunene.

Tema brosjyrene omhandler er blant annet:

  • Viktig å vite om kjelleroversvømmelser
  • Utbedre ditt private avløpsrenseanlegg?
  • Privat reguleringsplan
  • Privat infiltrasjonsanlegg
  • Overvann
  • Kjøpe hus med privat vann- og/eller avløpsløsning
  • Hva bør du vite om avløpsrenseanlegget ditt?
  • Har du egen brønn?
  • Kartlegging og vurdering av vann og avløp—til deg som er utbygger, politiker eller huseier

Du finner både “lesevennlige” pdf-er av brosjyrene, egnet til digital utsendelse og “bretteversjoner”, klare til å sendes ut/deles ut (husk innstillingen “vend på kortside” ved printing).

Vi har også flere standardbrev av mer juridisk karakter. Disse finner du på va-jus.no.

Brosjyrene lastes ned samlet på henholdsvis norsk bokmål og norsk sidemål.