Tilbud!

A 280 Fremtidens vann- og avløpssystem (kun digital)

A 280 Fremtidens vann- og avløpssystem (kun digital)

Rapport 280/2023

Utgivelse: September 2023

Forfattere: Anette Kveldsvik Desjardins, Asplan Viak, Maryam Beheshti, Asplan Viak, Sveinung Sægrov, NTNU.

Enorme summer skal investeres i transportsystemene for vann og avløp de neste årene. Hvordan bør vi etablere og bygge vann- og avløpsanlegg for framtiden? Hvordan ser det framtidige vann- og avløpssystemet ut? Kan endringer i noen av dagens premisser gi oss et bedre og mer framtidsrettet system? Hvilken vei skal vi gå? Hva er det mest bærekraftige systemet, gitt et utgangspunkt i dagens eksisterende infrastruktur?

Hovedhensikten med dette prosjektet er å invitere til viktige diskusjoner. Det ble arrangert tre heldags arbeidsmøter sammen med organisasjoner og leverandør i bransjen, for å innhente et grunnlag for rapporten. Hovedtemaene i rapporten er følgende; de viktigste utfordringene i dagens ledningsnett, anbefalinger for fremtidens løsninger og hvordan vi gradvis bør tilpasse dagens ledningsnett til fremtidens bærekraftige system. Flere eksisterende forskningsprosjekter rundt temaet fremtidens løsninger er gjennomgått og innarbeidet i rapporten. Den beskriver «det store bildet», gir helhetlig oversikt og samler mye kunnskap for at anleggseiere skal kunne bygge ut og vedlikeholde sine anlegg for å imøtekomme fremtidens krav og behov.

Prosjektet ble presentert på Norsk Vanns årskonferanse 2023. Se gjerne opptaket av rådgivers presentasjon til inspirasjon.

Want a discount? Become a member!