Om prosjektsystemet i Norsk Vann

Kort om Norsk Vann Prosjekt

Norsk Vann Prosjekt (prosjektsystemet) ble etablert i 2004 for å gi mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne (kommuner/vann- og avløpsselskap) i Norsk Vann har.

Prosjekt- og utviklingsarbeidet i regi av Norsk Vann finansieres ved at de andelseierne som er med i prosjektsystemet betaler kr 2,60 per innbygger (2024). Dette vil gi ca. 12 millioner kr i prosjektmidler for 2024.

Hvem kan foreslå prosjekter?

Det er de andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet, som kan foreslå prosjekter. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

For å ha mulighet til å konsentrere innsatsen og prioritere prosjektforslagene er det utarbeidet et sett med kriterier. Det er viktig å skjele til disse kriteriene ved innsending av prosjektforslag. Prioriteringskriteriene er beskrevet i Norsk Vanns mal for prosjektbeskrivelse.

Har du et prosjektforslag? Klikk her for mer informasjon.

Hvem bestemmer hvilke prosjekter som skal gjennomføres?

Prosjektforslagene sendes på høring blant deltakerne og behandles også av fagkomiteene i Norsk Vann. Basert på innspill fra komitéene og høringen innstiller direktøren i Norsk Vann overfor styret hvilke prosjekter som bør prioriteres. Styret i Norsk Vann tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Hva skjer når prosjektet er gjennomført?

De aller fleste prosjekter munner ut i en Norsk Vann rapport. De som deltar i finansieringen av prosjektsystemet får tilsendt prosjektrapportene etter hvert som de foreligger og kan også laste de ned fritt i VANNbokhandelen (man må være innlogget).

Medlemmer i Norsk Vann som ikke er med og finansierer prosjektsystemet kan kjøpe rapportene til halv pris, og alle andre kan kjøpe til full pris. Noen prosjekter resulterer i andre sluttprodukter enn rapporter, eksempelvis juridiske hjelpemidler, læremateriell, brosjyrer m.v.

Prosjektforslag for 2025

Har du behov for å løse en utfordring innen vann og avløp?

Norsk Vann Prosjekt gir mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne (kommuner/vann- og avløpsselskap) i Norsk Vann har.

Status pågående prosjekter

Klikk under for å få en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.