Vann og Avløpsrett

Vann- og avløpsrett har som siktemål å gi brukerne lettere tilgjengang til rettsreglene knyttet til etablering og drift av vann- og avløpsvirksomhet i Norge. Boken gjennomgår for det første lovgivningen med tilhørende forskrifter, og forarbeider, veiledninger etc. i tilknytning til regelverket. I tillegg gjennomgår den relevant rettspraksis innenfor de ulike tema som boken berører.

Vann- og avløpsrett ble utgitt av Norsk Vann 1 oktober 2010. Den er ikke revidert etter utgivelsen, noe som blant annet innebærer at beskrivelsen av erstatningsansvaret for tilbakelsagsskader som følge av utilstrekkelig vedlikehold av kommunal hovedledning, ikke er oppdatert i tråd med Rt. 2011 side 1304 (Alta kommune) og Rt. 2014 side 656 (Molde kommune). I tillegg gir Rt. 2012 side 820 (Sør-Trøndelag fylkeskommune) nye føringer for erstatningsansvar etter forurensingsloven § 24a for vannskader som følge av at grøfter, rister og kummer gikk tett langs en fylkesveg.

Også spørsmål som ikke uttrykkelig er lovregulert eller løst gjennom rettspraksis behandles i boken, eksempelvis kommunenes forpliktelser til å etablere vann- og avløpsledninger i en kommune.

På lager

På lager

Want a discount? Become a member!