A279 Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet—Erfaringer fra bransjen (kun digital)

A 279 Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet—Erfaringer fra bransjen

Rapport 279/2023

Utgivelse: Oktober 2023

Forfattere: Urd Ingunn Eriksen, Bergen Vann

Det er ønske om bedre overvåkning og mer kunnskap om hvordan drikkevannsvannkvaliteten påvirkes av forhold i distribusjonssystemet. Dagens rutineovervåkning med tradisjonelle dyrkingsmetoder er stikkprøvebasert og gir begrenset informasjon om systemet. Rapporten oppsummerer erfaringer fra vannverk i Norge som har tatt i bruk ulike metoder for å overvåke vannkvaliteten på distribusjonsnettet.

Dette inkluderer daglig automatisk analyse av koliforme bakterier eller E. coli med Colifast ALARM, telling av totalantall bakterier hver 3-6 time med online flowcytometer (Bactosense), online måling av trykk, temperatur og turbiditet, samt stikkprøver som analyseres for ATP. I tillegg er det oppsummert erfaringer fra sammenstilling av historiske vannkvalitetsdata, mer kompliserte metoder som gir informasjon om bakteriesammensetningen (DNA-sekvensering) og om muligheter ved bruk av maskinlæring.

Want a discount? Become a member!