A270 Helsemessig sikker drift av vannledningsnettet—prosedyrer og anbefalinger

Rapport 270/2022

Utgivelse: Mars 2022

Forfattere: Hans Jørgen Haugen og Fredrik Ording, Asplan Viak

Når nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid gjør vannledningene trykkløse, kan det oppstå fare for å få forurensninger inn i ledningsnettet. Denne risikoen må vi minimere. Rapporten beskriver anbefalte rutiner for å ivareta helsemessig sikkerhet ved arbeid på distribusjonsnettet for drikkevann.

Rapporten anbefaler krav og prosedyrer med tilhørende veiledning, for bl.a.:

  • hygienetiltak i grøfta
  • vannavstengning
  • rengjøringstiltak som spyling og bruk av renseplugg
  • desinfisering
  • prøvetaking av drikkevann etter arbeider
  • varsling av abonnentene med eventuelt kokeråd

Alle rutinene er beregnet på å kunne kopieres ut fra dokumentet og tilpasses eget vannverk.

Tidligere gode anbefalinger i Norsk Vann rapport 161/2008 og VA/Miljø-bladene er kvalitetssikret, forbedret og systematisert, med sikte på framtidig publisering i Norsk Vanns Vannstandard.

Want a discount? Become a member!