Velkommen til ADK-ordningen

ADK-opplæringen gir kompetanse i praktisk utførelse ved etablering av vann- og avløpsanlegg. Kursdeltakere får grunnleggende kunnskap om montering av rør og armatur, ulike materialer og produkter, bruk av verktøy, etablering av grøft, nivellering og kontroll, HMS, standarder, aktuelle lover og forskrifter. Kandidatene må vise praktiske ferdigheter i rørlegging, kontroll og kvalitetssikring av anlegg.

ADK-kursene har en varighet på 105 t og gjennomføres normalt over tre uker ved et godkjent lærested. Nettbaserte kurs kan tilbys. Bestått eksamen med tilhørende godkjent praksis gir grunnlag for å søke om ADK1-sertifikatet.

ADK1 sertifikatet dokumenterer at innehaveren har grunnleggende kunnskaper om praktisk grøfte- og ledningsutførelse. Sertifikatet har en gyldighet på 6 år (etter 2008). Du resertifiserer ditt sertifikat på enkleste måte i forkant av denne utløpstiden.

Ønsker du å ta ADK1-kurs, eller har spørsmål om kursene? Ta kontakt med et av de godkjente lærestedene.

Siste nytt om ADK-ordningen

rapport

Pågående arbeid med læreplaner

Med mål om å fremme god faglig kvalitet i ADK1 opplæringen, har rådet igangsatt vurdering av læreplan for ADK1 resertifisering, kap 2 (faglig innhold i kurset). Arbeidet kan sees som starten på en trinnvis prosess for fremtidig revidering av læreplanene for ADK1 opplæring.

Et første forslag til endringer er lagt fram for intern høring i rådsmedlemmenes organisasjoner, med frist 20. februar, 2024.

rapport

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 er lagt fram for styret i Norsk Vann. Her kan du bl.a. se hvor mange som tok ADK-sertifikatet i inneværende år.

nettkurs

Nettkurs

Søknad fra Norsk Rørsenter om å gjennomføre nettbasert ADK1-opplæring ble godkjent av Rådet for ADK1-sertifisering.