Velkommen til ADK-ordningen

ADK-opplæringen gir kompetanse i praktisk utførelse ved etablering av vann- og avløpsanlegg. Kursdeltakere får grunnleggende kunnskap om montering av rør og armatur, ulike materialer og produkter, bruk av verktøy, etablering av grøft, nivellering og kontroll, HMS, standarder, aktuelle lover og forskrifter. Kandidatene må vise praktiske ferdigheter i rørlegging, kontroll og kvalitetssikring av anlegg.

ADK-kursene har en varighet på 105 t og gjennomføres normalt over tre uker ved et godkjent lærested. Nettbaserte kurs kan tilbys. Bestått eksamen med tilhørende godkjent praksis gir grunnlag for å søke om ADK1-sertifikatet.

ADK1 sertifikatet dokumenterer at innehaveren har grunnleggende kunnskaper om praktisk grøfte- og ledningsutførelse. Sertifikatet har en gyldighet på 6 år (etter 2008). Du resertifiserer ditt sertifikat på enkleste måte i forkant av denne utløpstiden.

Ønsker du å ta ADK1-kurs, eller har spørsmål om kursene? Ta kontakt med et av de godkjente lærestedene.

Siste nytt om ADK-ordningen

coronavirus

Koronasituasjonen, tilpasninger

Rådet for ADK1 sertifisering har besluttet å oppheve krav om resertifisering inntil videre, og innføre det igjen når situasjonen tilsier det. Det vil da bli gitt ny frist på 6 måneder for de med utløpte sertifikat.

skole

Nytt lærested

Norsk Vann ønsker Kompetanse AS velkommen som godkjent lærested for ADK-opplæring.

rapport

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020 er lagt fram for styret i Norsk Vann. Her kan du bl.a. se hvor mange som tok ADK-sertifikatet i inneværende år.

besøk

Kvalitetsbesøk 2020

Kvalitetsbesøk ved utvalgte læresteder ble ikke gjennomført grunnet koronasituasjonen.

nettkurs

Nettkurs

Søknad fra Norsk Rørsenter om å gjennomføre nettbasert ADK1-opplæring ble godkjent av Rådet for ADK1-sertifisering.