Dokumentasjon

fra Norsk Vanns arrangementer
Oscarsborg festning

Workshop om mikroforurensinger

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på workshop om mikroforurensinger i Oslo 23. april 2024.

Norsk Vanns fagtreff 2024

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen, 14.–15. mars 2024.

Parallell A—Avløp

Parallell B—Utfordringer og muligheter for vannbransjen

    Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

    Her finner du foredragene som ble holdt på VA-jus årskonferanse på Gardermoen 27.–28. november 2023.

    Norsk Vanns Årskonferanse 2023

    Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Årskonferansen 12.–13. september 2023.