Dokumentasjon

fra Norsk Vanns arrangementer

Norsk Vanns årskonferanse 2021

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns årskonferanse i Bergen 7.–8. september 2021.

Last ned presentasjonene om:

  • datasikkerhet
  • arealplanlegging og hovedplaner for å ivareta klimatilpasning og vannmiljøet
  • finansiering av vann og avløp—hvordan planlegge langsiktig?

Last ned presentasjonene om: