Dokumentasjon

fra Norsk Vanns arrangementer

Konferansen Vann- og avløpsjus 2023

Her finner du foredragene som ble holdt på VA-jus årskonferanse på Gardermoen 27.–28. november 2023.

Norsk Vanns Årskonferanse 2023

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Årskonferansen 12.–13. september 2023.

Norsk Vanns fagtreff 2023

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen, 16.–17. mars 2023.

Parallell A—Avløp

Parallell B—Vannforsyning

Parallell C—Nasjonalt senter for vanninfrastruktur & Workshop om rekruttering

Parallell 2A—Ledningsnett

Parallell 2B—Avløp

Parallell 2C—Lukt og smak i drikkevann