Dokumentasjon

fra Norsk Vanns arrangementer

Norsk Vanns fagtreff 2023

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen, 16.–17. mars 2023.

Parallell A—Avløp

Parallell B—Vannforsyning

Parallell C—Nasjonalt senter for vanninfrastruktur & Workshop om rekruttering

Parallell 2A—Ledningsnett

Parallell 2B—Avløp

Parallell 2C—Lukt og smak i drikkevann

Konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på VA-jus årskonferanse på Gardermoen 30. november–1. desember 2022.

Norsk Vanns årskonferanse 2022

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns årskonferanse i Drammen 6.–7. september 2022.

Vannberedskapskonferansen 2021

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Vannberedskapskonferansen på Gardermoen 27.–28. oktober 2021.

Norsk Vanns årskonferanse 2021

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns årskonferanse i Bergen 7.–8. september 2021.

Last ned presentasjonene om:

  • datasikkerhet
  • arealplanlegging og hovedplaner for å ivareta klimatilpasning og vannmiljøet
  • finansiering av vann og avløp—hvordan planlegge langsiktig?

Last ned presentasjonene om: