Dokumentasjon

fra Norsk Vanns arrangementer

Norsk Vanns årskonferanse 2022

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns årskonferanse i Drammen 6.–7. september 2022.

Vannberedskapskonferansen 2021

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Vannberedskapskonferansen på Gardermoen 27.–28. oktober 2021.

Norsk Vanns årskonferanse 2021

Her finner du de fleste av foredragene som ble holdt på Norsk Vanns årskonferanse i Bergen 7.–8. september 2021.

Last ned presentasjonene om:

  • datasikkerhet
  • arealplanlegging og hovedplaner for å ivareta klimatilpasning og vannmiljøet
  • finansiering av vann og avløp—hvordan planlegge langsiktig?

Last ned presentasjonene om: