Lærebok i Vann- og avløpsteknikk

Vann- og avløpsbransjen har mange spennende utfordringer og dekker et bredt spekter av oppgaver. Dette krever ulike typer kompetanse. Det unike med VA-bransjen er nettopp det faglige mangfoldet som bransjen representerer. I tillegg til å levere det viktigste næringsmiddelet, skal bransjen håndtere strenge krav og forventninger til blant annet helse, miljø, kvalitet, sikkerhet, økonomi og kundeservice.

VA-bransjen er dessuten inne i en sterk teknologisk utvikling. Som basis i kompetansemangfoldet må VA-bransjen ha ingeniører som kan planlegge, bygge og videreutvikle de avanserte vann- og avløpsanleggene. Det er det ingeniørfaglige som har hovedfokus i den omfattende og rikt illustrerte læreboken Vann- og avløpsteknikk.

Det er lagt vekt på at Vann- og avløpsteknikk skal nå en bred målgruppe i VA-Norge. I tillegg til å være lærebok for studenter ved høgskoler og universiteter, vil den være velegnet som håndbok og oppslagsverk for ansatte i VA-bransjen.

Her finner du litt mer info om Vann- og avløpsteknikk.

Boken kan også kjøpes som digital lærebok gjennom linken under (dette krever at du har et Apple produkt):

På lager

På lager

Want a discount? Become a member!