Læresteder

Per nå er følgende læresteder godkjent av rådet for ADK1 sertifisering:

Byremo videregående skole

ved Einar Fossestøl
Monan 7
4529 Byremo
Telefon: 9524 2034

Gauldal videregående skole

ved Christoffer Johannes Weeke
Basmoen 7
7290 Støren
Telefon: 7417 5381

Kirkenes videregående skole

ved Bjørn Røsseth
Postboks 4410
9916 Kirkenes
Telefon: 7896 3300

Fauske videregående skole

ved Kai Rune Furre
Postboks 601
8205 Fauske
Telefon: 4811 6385

Kalnes videregående skole

ved Gard Qvam
Sandtangen 85
1712 Grålund
Telefon: 6913 6000

Kompetanse AS

Ved Per Ole Hals
Gamle riksvei 409 
3055 Krokstadelva
Telefon: 4006 0017

Mo og Øyrane videregåande skule

ved Vidar Aase
Movegen 1
6814 Førde

Telefon: 9504 7652

Norsk Fagutdanning AS

ved Johnny M Fredriksen
Strandvegen 136 A
9006 Tromsø
Telefon: 9829 8790

Ole Vig videregående skole

ved Odd Hermann Skei
Postboks 254
7501 Stjørdal
Telefon: 7411 4400

Nome videregående skole

ved Knut Martin Tovslid
Søvegen 12
3038 Lunde
Telefon: 3591 8700

Norsk Rørsenter AS

ved Odd Lieng
Scheitliesgate 14
3045 Drammen
Telefon: 3280 7930

Os vidaregåande skule

ved Jan Erik Haugland
Kolskogheiane 14
5210 Os
Telefon: 5656 5600

ROR – Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor Romerike

ved Ragnhild Berg Mehus
Industriveien 3
2020 Skedsmokorset
Telefon: 9717 7266

Skedsmo videregående skole

ved Espen Ånerud
Postboks 351
2001 Skedsmo
Telefon: 6389 1700

Tomb videregående skole

ved Stein Richard Bjørkå
Tomballéen 7
1642 Råde
Telefon: 950 84 753

Sam Eyde videregående skole

ved Ørjan Mathisen
Postboks 788
4809 Arendal
Telefon: 906 81 988

Solør videregående skole

ved Rolf Erik Andreassen
Sundmoen 25
2270 Flisa
Telefon: 4522 7464

Øksnevad vidaregåande skule

ved Ole Johan Mæland
Jærveien 990
4052 Kleppe
Telefon: 4051 6459

Vi ønsker nye læresteder velkommen, send din søknad til Rådet for ADK1 sertifisering.