Prosjektforslag for 2025

Har du behov for å løse en utfordring innen vann og avløp?

Norsk Vann Prosjekt (prosjektsystemet) gir mulighet for å gjennomføre felles utviklingsprosjekter innenfor vannbransjen. Prosjektsystemet vil i hovedsak finansiere prosjekter som skal bidra til å løse utfordringer som de fleste av andelseierne (kommuner/vann- og avløpsselskap) i Norsk Vann har.

 

Vi ønsker nye prosjektforslag for 2025

Hvis du vil sende inn en prosjektidé, men ikke har kommet så langt i tenkningen at du har en mer fullstendig prosjektbeskrivelse, kan du benytte dette forenklede elektroniske skjemaet. Vil du sende inn en mer fullstendig prosjektbeskrivelse anbefaler vi at du benytter denne wordmalen og sender prosjektforslaget til Norsk Vann på epost.

Prosjektidéer og korte forslag sendt inn via elektronisk skjema vil vurderes av komitéene før det bestemmes hvilke idéer som skal bearbeides videre til ferdig prosjektforslag. Fullstendige prosjektforslag sendt inn ved bruk av wordmal sendes på ordinær høring.

Prosjektene kombinere praktisk erfaring med teoretisk kunnskap fra høgskole/universitet, og legger grunnlag for anbefaling om beste praksis i vannbransjen. Målet er å dele erfaringer og finne ny kunnskap, slik at disse kan komme til nytte for hele bransjen og øke kvaliteten på tjenester og tekniske løsninger.

Vi ønsker oss flere praktiske prosjekter og oppfordrer til å komme med prosjektforslag som retter seg mot praktiske utfordringer dere møter i hverdagen.

 

Hvem kan foreslå prosjekter?

Det er de andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet, som kan foreslå prosjekter. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

Les mer om prosjektsystemet her.

 

Frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober. 

 

Hvor finner man prosjektresultatene?

De aller fleste prosjekter munner ut i en Norsk Vann rapport. De som deltar i finansieringen av prosjektsystemet får tilsendt prosjektrapportene etter hvert som de foreligger og kan også laste de ned fritt i VANNbokhandelen (man må være innlogget). Noen prosjekter resulterer i andre sluttprodukter enn rapporter, eksempelvis juridiske hjelpemidler, læremateriell, brosjyrer m.v. Alt dette finnes på www.norskvann.no.

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Fred Ivar Aasand.