A274 Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap (kun digital)

Rapport 274/2022

Utgivelse: Desember 2022

Forfattere Kamal Azrague, Hanne Kvitsand, Stein Wold Østerhus og Hans Jørgen Halvorsen

Denne rapporten gir en oversikt over oppdatert kunnskap og driftserfaringer innen korrosjonsbeskyttelse ved vannbehandling de siste 20 år for å hjelpe vannverkseiere, driftspersonell og rådgivere med å planlegge og drifte vannforsyningssystemet på en slik måte at man opprettholder god vannkvalitet i distribusjonssystemet og derigjennom sikrer best mulig beskyttelse av vannforsyningsinfrastrukturen mot korrosiv nedbrytning.

Rapporten inneholder råd om valg og drift av korrosjonsbeskyttende karbonatisering og vannglass dosering, samt om drift av vannforsyningssystemet ut fra råvannskvalitet, materialer i distribusjonssystemet og hvilken vannkvalitet som må opprettholdes i distribusjonssystemet under de gitte forholdene for å unngå innvendig korrosjon av materialer i distribusjonssystemet.

Rapporten gir en oversikt over vanlig brukte metoder for korrosjonsbeskyttelse, samt betydningen av å vurdere alle følgende parametere: vannkvalitet, materialtyper, strømningsforhold og drift av vannverket og ledningsnettet for å minimere utviklingen av innvendig korrosjon. Til slutt er det tatt med noen forslag til fremtidig forskning ettersom det er behov for mer grundig forståelse av korrosjon og det tilhørende fenomenet.

Se presentasjon av rapporten her.

Want a discount? Become a member!