Status pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

Prosjekter med oppstart 2020

Nummer
8-2020
10-2020
15-2020
Tittel
Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp
Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg
Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger
Planlagt ferdig
Des 2024
Apr 2024
Des 2024

Prosjekter med oppstart 2019

Nummer
6-2019
11-2019
12-2019
Tittel
Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø
Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR
Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen
Planlagt ferdig
Jun 2024
Mar 2024
Des 2024

Prosjekter med oppstart 2017

Nummer
5-2017
Tittel
Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr
Planlagt ferdig
Des 2023