Status pågående prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.

De fleste prosjektene munner ut i en Norsk Vann rapport.

Prosjekter med oppstart 2021

Nummer
4-2021
7-2021
10-2021
Tittel
Overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet
Utkast på terreng fra innvendig taknedløp
Kartlegging og inndeling av sprinkleranlegg i farekategorier
Planlagt ferdig
Sep 2023
Okt 2023
Nov 2023

Prosjekter med oppstart 2020

Nummer
8-2020
10-2020
12-2020
15-2020
20-2020
Tittel
Krav til kompetanse innen vannforsyning og avløp
Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg
Nytt læremateriell til avløpskurs driftspersonell
Tilknytning av eksisterende bygninger til kommunale ledninger
Fremtidens vann- og avløpssystemer
Planlagt ferdig
Sep 2024
Des 2023
Des 2023
Des 2024
Okt 2023

Prosjekter med oppstart 2019

Nummer
6-2019
11-2019
12-2019
Tittel
Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø
Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR
Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen
Planlagt ferdig
Jun 2024
Des 2023
Des 2024

Prosjekter med oppstart 2018

Nummer
6-2018
14-2018
Tittel
Nyere erfaringer med membranteknologi for vannbehandling
Korrosjonsbeskyttelse—erfaring og ny kunnskap
Planlagt ferdig
Feb 2024
Des 2023

Prosjekter med oppstart 2017

Nummer
5-2017
6-2017
Tittel
Krav til dimensjonering og utførelse av trykkpåkjent utstyr
Lukt og smak i norsk drikkevann
Planlagt ferdig
Des 2023
Okt 2023