Læreplaner

Læreplaner

ADK1-opplæringen skal være i henhold til gjeldende læreplan:

  1. Læreplan for ADK1 opplæring
    Læreplanen inneholder 14 teoretiske delmål, mens delmål 15 er for praktiske øvelser.
  1. Læreplan for ADK1 resertifisering
krav

Om ADK-kurs

Krav til praksis/forkunnskaper:
1) Kapittel 1.9.2.
2) Kapittel 1.9.3. siste avsnitt
3) Vedlegg 1

ADK1-kursets varighet: Kapittel 1.9.1

Eksamen: Kapittel 1.8.

Nettbasert ADK1-opplæring: Kapittel 1.10

ADK1-sertifikatets gyldighet: Fra og med 1. januar 2009 har ADK-sertifikatene begrenset gyldighet, iht. Kapittel 1.9.3.  

Kurset skal ha praktisk opplæring, ca. 20 timer: Kapittel 2.15

sertifisering

Resertifisering

Kursets varighet: Kapittel 1.6.

Eksamen: Kapittel 1.5.

Første frist for å få resertifisert ditt sertifikat: Kapittel 1.6.2.A

Dersom første frist er utløpt: Kapittel 1.6.2.B

Endringslogg

Læreplan for ADK1 opplæring:

04.02.2020: Justering av læreplan fra 2018

01.08.2018: Revidert læreplan for ADK1-opplæring

31.03.2015: Revisjon av læreplanen fra 2008

31.03.2011: Revisjon av læreplanen fra 2008

01.01.2008: Revidert læreplan for ADK-kurset. Gyldighetstiden for ADK-sertifikatet ble forandret fra å ikke ha begrenset gyldighetstid, til å ha en begrensning på 6 år.

2002: Andre læreplan for ADK1-kurset, NORVAR prosjektrapport 124/2002.

1989: Første fagplan for ADK1 kurset

Læreplan for ADK1 resertifisering:

06.03.2024: Oppdatert læreplan

14.12.2018: Justering av læreplan

10.09.2014: Revidert læreplan

01.01.2014: Første fagplan for ADK1-resertifisering

Vi ønsker nye læresteder velkommen, send din søknad til Rådet for ADK1 sertifisering.  

Søknadens krav til innhold står under. Likeså grunnlaget for å bli kursarrangør for ADK1.

Din søknad vil bli behandlet av Rådet. En avtale som beskriver vilkårene for godkjenning skal inngås mellom partene.

Rådet kan trekke tilbake godkjenningen dersom vilkårene for godkjenningen ikke innfris.

Det foreligger veiledningsmateriell til lærestedene.