Vannbokhandelen

A-rapporter

Alle rapporter eldre enn 3 år nå er gratis for alle.

Viser 85–87 av 87 resultater

Bøker

Viser alle 2 resultater

B og C rapporter

Viser 1–6 av 16 resultater

Eldre rapporter

Norsk Vann rapporter som er eldre enn 10 år kan lastes ned gratis under:

Rapporter fra perioden 1987–1999 kan lastes ned samlet via denne linken (144,9 MB).

Brosjyrer

Norsk Vann utarbeider veiledningsmateriell som kommunen har bruk for i dialog med sine innbyggere. Alle brosjyrer ligger fritt tilgjengelig under og kan brukes til informasjonsarbeid i kommunene.

Tema brosjyrene omhandler er blant annet:

  • Viktig å vite om kjelleroversvømmelser
  • Utbedre ditt private avløpsrenseanlegg?
  • Privat reguleringsplan
  • Privat infiltrasjonsanlegg
  • Overvann
  • Kjøpe hus med privat vann- og/eller avløpsløsning
  • Hva bør du vite om avløpsrenseanlegget ditt?
  • Har du egen brønn?
  • Kartlegging og vurdering av vann og avløp—til deg som er utbygger, politiker eller huseier

Du finner både “lesevennlige” pdf-er av brosjyrene, egnet til digital utsendelse og “bretteversjoner”, klare til å sendes ut/deles ut (husk innstillingen “vend på kortside” ved printing).

Vi har også flere standardbrev av mer juridisk karakter. Disse finner du på va-jus.no.

Brosjyrene lastes ned samlet på henholdsvis norsk bokmål og norsk sidemål.