Ofte stilte ADK-spørsmål

u

Hvor lenge er ADK1 sertifikatet mitt gyldig?

Utløpsdato står på sertifikatet. Sertifikatet er gyldig fram til denne dato. Du kan resertifisere sertifikatet på enkleste måte innen utløpsdato + 6 mnd.

Sertifikat som er utstedt i 2008 eller tidligere, har ikke utløpsdato og er «evigvarende».

u

Hva er fristen for å fornye mitt ADK1 sertifikat?

Du må selv sørge for at ADK-sertifikatet blir fornyet innen utløpsdatoen. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset med tilhørende eksamen inntil 6 måneder etter utløpsdatoen. 

Senere er det fortsatt mulig å ta resertifiseringskurset, men da må du bestå en fullverdig ADK1-eksamen.

u

Kan et ADK1 sertifikat fra andre land, f.eks. Danmark eller Tyskland, godkjennes i Norge?

Det er anleggseiere (kommuner eller VA-sammenslutninger) som stiller krav til hvilken kompetanse utførende entreprenør skal ha. Spørsmålet må avklares med den aktuelle ledningseieren.

u

Det er ikke utløpsdato på mitt ADK1 sertifikat. Gjelder kravet om resertifisering for meg?

Kravet om resertifisering kom med ny læreplan i 2008. Sertifikat som er utstedt i 2008 eller tidligere, har ikke utløpsdato og er «evigvarende».

u

Det er ikke utløpsdato på mitt ADK1 sertifikat. Jeg ønsker likevel å ta resertifiseringskurset, er det mulig?

De som har «evigvarende» sertifikat uten utløpsdato oppfordres til å ta resertifiseringskurs for å holde seg oppdatert på nytt innen faget.

u

Hva er kvalifikasjonskravene for å ta et ADK1 kurs?

Det er ikke kvalifikasjonskrav for å ta kurset, med for å få utstedt ADK1 sertifikatet må kandidaten tilfredsstille kravene gitt av læreplanen.

u

Jeg besto ADK1 eksamenen for fire år siden, og kan nå dokumentere tilstrekkelig praksis. Hvordan går jeg fram?

Du må ta kontakt med lærestedet der du tok kurset. Det vil være et krav om å ta resertifiseringskurs med eksamen iht. læreplanen. Lærestedet vil evt. godkjenne praksis og sende bestilling på sertifikat til Norsk Vann.

u

Hvem stiller krav om ADK-kompetanse?

Det er anleggseier (kommuner eller VA-sammenslutninger) som stiller krav til hvilken kompetanse utførende entreprenør skal ha. Norsk Vann anbefaler alle kommuner å stille et minimumskrav om at minst én i grøftelaget, som er tilstede ved montering og legging av rør, skal dokumentere å inneha ADK1 sertifikat eller ha fagbrev som Anleggsrørlegger.

u

Hva er S-ADK?

S-ADK er faset ut. Det var et kortere og mindre omfattende kurs enn hva ADK1 er. I dag må alle kandidater ta et fullt ADK1 kurs.

u

Vår videregående skole ønsker å bli lærested for ADK1-opplæring. Hva skal til for å bli godkjent?

Norsk Vann ønsker nye læresteder velkommen! Krav til læresteder finner du her og i gjeldende læreplan.  Dere må sende en skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon til Rådet for ADK1-sertifisering v/sekretariatet. Det er Rådet som behandler søknaden.