Vilkår og betingelser

 

For rapporter:

Prosjektresultatene kan fritt benyttes internt i egen organisasjon.

Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale med Norsk Vann BA.

Norsk Vann BA har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av bruk av rapporten.

For bøker

For bøker gjelder opphavsrett iht åndsverksloven, med mindre noe annet er spesifisert i bokens/verkets kolofonside.

For arrangementer

Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv.

Kurs

Ved avmelding etter påmeldingsfrist, eller ved manglende frammøte, faktureres 1/2 kursavgift for hele kurset. Dette gjelder ikke hvis Norsk Vann får fylt opp kursplassen eller det fremlegges sykmelding fra lege. Kan man av personlige årsaker ikke delta på kurset, anbefales at plassen overtas av en annen person fra egen organisasjon.

Norsk Vann tar forbehold om at kurs kan avlyses eller flyttes dersom deltakerantallet blir for lavt.

Digitale kurs og konferanser

Dersom to eller flere ønsker å følge kurset/arrangementet fra samme lokale, må alle være påmeldt på forhånd. Dersom det ved opprop viser seg at ikke-påmeldte personer følger kurset/arrangementet, vil disse bli fakturert i etterkant.

Øvrige arrangementer

Ved avmelding etter påmeldingsfristen eller ved manglende frammøte faktureres faktisk påløpte kostnader.