A 276 Lange pumpeledninger for avløp på land og i sjø

Rapport 276/2023

Utgivelse: Juni 2022

Forfattere: Tom Arild Karlsen, Olav Solheim og Rune Myra, alle COWI AS

Målsettingen for prosjektet er å utarbeide en veiledning i prosjektering og drift av lange sjø- og pumpeledninger for avløpsvann, slik at anlegg bygges og driftes best mulig. Anleggelse av lange pumpeledninger for avløp på land og i sjø medfører ofte store og kostbare tiltak. Det er derfor viktig med system-forståelse for et slikt anlegg og dets komponenter, slik at kommuner, rådgivere og beslutningstakere kan fatte gode avgjørelser. Dokumentet er delt opp i de ulike fasene i et anleggs levetid.

Want a discount? Become a member!