A 204 Åpne flomveger i bebygde områder (kun digital)

Rapportnummer: 204/2014

Forfattere: Jon Røstum og Stian Bruaset (SINTEF), Trond Sekse, Berit Bjørnsen, Carolina Uribe og Einar Markhus (NORCONSULT AS)

Når det regner mer enn det ordinære overvannssystemet er dimensjonert for er det behov for en alternativ flomveg for å sikre kontrollert avledning av flomvannet.

Rapporten beskriver metoder for en systematisk kartlegging av de åpne flomvegene slik at en kan gjøre tiltak for å redusere konsekvensene av vann på avveier. Her gis eksempler både på enkle metoder, men også mer avanserte metoder som angir utbredelsen av flomvegene og hyppighetene av oversvømmelsene.

Rapporten omhandler åpne flomveger i byer og tettsteder, men vil også kunne være relevant i mindre, tettbygde områder som er utsatt for oversvømmelser.
Want a discount? Become a member!