A 209 Veiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA)

Rapport nr. 209/2014

Utgivelsesdato: Juni 2016

Forfattere: Hallvard Ødegaard, Stein Østerhus og Esa Melin

Denne rapporten er en revidert utgave av «Veiledning til bestemmelse av god desinfeksjonspraksis, Norsk Vann rapport 170/2009» – også kalt GDP-veiledningen. Denne veiledningen er resultatet av arbeidet i prosjektet Optimal desinfeksjonspraksis, der det ble gitt ut to arbeidsrapporter:

  1. Optimal desinfeksjonspraksis – Norsk Vann rapport 147/2006
  2. Optimal desinfeksjonsrapport II – Norsk Vann rapport 169/2009

Det er utarbeidet en beregningsmodell (regneark i Excel) for mikrobiell barriere analyse som følger med ved bestilling av rapporten og lastes ned som egen fil. Det fremgår ikke i Handlekurven at denne filen følger med, men du får den oversendt sammen med rapporten.

Veiledningen diskuterer begrepene «hygieniske barrierer» og «god desinfeksjonspraksis». Den gir en innføring i de ulike desinfeksjonsmetodene og forklarer sentrale begreper knyttet til desinfeksjon av vann, for eksempel Ct-begrepet. En prosedyre er beskrevet for bestemmelse av om et vannverk har tilstrekkelige hygieniske barrierer eller ikke. Det tas hensyn til type av vannkilde, vannverkets størrelse eventuelle barrieretiltak i nedslagsfelt og kilde og i vannbehandlingen (inkludert sluttdesinfeksjonen) samt overvåknings- og kontrolltiltak i vannkilde/nedslagsfelt og vannbehandling. Prosedyren gir mulighet for å bestemme hvor stor reduksjonen av ulike mikroorganismegrupper (bakterier, virus og parasitter) må være i sluttdesinfeksjonen for at barrierevirkningen i hele vannverket skal være tilfredsstillende.

Veiledningen anviser så beregnings- og testmetoder («verktøykasse») som kan tas i bruk for å se til at de desinfeksjonstiltak som settes inn skal kunne gi den nødvendige inaktivering av mikroorganismer.

Veiledning i mikrobiell barriere analyse (MBA-veiledningen), er et viktig verktøy for vannverkseiere, planleggere og saksbehandlere i arbeidet med å sikre at det foreligger tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannforsyningen, både ved utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for valg av vannbehandling og ved optimalisering av eksisterende prosesser.

Want a discount? Become a member!