A 201 Anskaffelser i vannbransjen—valg av entrepriseform

Rapportnummer: 201/2014

Utgivelsesdato: 27. juni 2014

Forfatter: Ole Johan Valle, COWI

Rapporten beskriver ulike entrepriseformer og fremhever fordeler og ulemper, krav til engasjement fra byggherre, grensesnittproblematikk mv. Som supplement til generell informasjon og kunnskap, presenterer rapporten konkrete prosjekteksempler, med beskrivelse av organisering, entrepriseformer, anskaffelsesprosedyrer og selve gjennomføringen i ulike faser.

Want a discount? Become a member!