A 210 Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (kun digital)

Rapportnummer: 210/2015
Forfatter: May Rostad, Kinei AS
Denne veiledningen angir hvordan kommuner og vann- og avløpsselskap kan finansiere vann- og avløpstjenestene til abonnentene basert på selvkostprinsippet, innenfor det regelverket som regulerer kravene til vann- og avløpssektoren. Et sentralt tema i veiledningen er hva som er nødvendige kostnader på hhv. vann- og avløpssektoren.
Veiledningen er omfattende og har som formål å gi oversikt over hele problemkomplekset som gebyrfinansiering av vann- og avløpstjenestene innenfor selvkostprinsippet innebærer. Målgruppen for veiledningen er VA-ledere, økonomiansvarlige, regnskapsførere, revisjoner og leverandører av programvare for selvkostberegninger.
Want a discount? Become a member!