A 205 Bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene

Rapportnummer: 205/2014

Forfattere: Lars Enander, Katrine Fjeldhus og Andreas Gyllenhammar, Sweco

En felles forståelse for begrepet bærekraft, samt en brukervennlig og relevant definisjon av dette, er en viktig forutsetning for en samlet bærekraftig vannbransje i Norge. I dette forprosjektet presenteres et forslag til definisjon av bærekraft for den norske vannbransjen, med utgangspunkt i de tre sentrale dimensjonene for bærekraft:

  • Miljømessig bærekraft handler om at forvaltning og utvikling av VA-tjenestene skal skje innenfor naturens tålegrenser.
  • Økonomisk bærekraft ivaretas gjennom bærekraftig ressursbruk og kostnadse.ektive løsninger.
  • Sosial bærekraft gjelder brukerne av VA-tjenestene, herunder deres opplevelse og ivaretakelse av bærekraftige tjenester.
Want a discount? Become a member!