Tilbud!

A 288 Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (kun digital)

Rapport 288/2024

Utgivelse: Juni 2024

Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (< 50pe), som konkret beskriver de nye anbefalingene for dimensjonering av mindre avløpsanlegg. Veiledningen gir grunnlag for bestemmelse av anleggsstørrelse som skal sikre nødvendig hydraulisk kapasitet og tilstrekkelig behandlingskapasitet for organisk stoff, samt tilstrekkelig slamlagringskapasitet for mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

Denne rapporten beskriver underlag og bakgrunn for ny veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (< 50 pe). Selve veiledningen, «Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg (<50 pe)», er utformet som et eget dokument med konkret beskrivelse av hvordan mindre avløpsanlegg skal dimensjoneres. Denne rapporten gir utfyllende informasjon om bakgrunn og underlag for den nye dimensjoneringspraksisen.

Rapporten kommer i 2 deler; selve rapporten og en tilhørende veiledning.

Her kan du også se et webinar som presenterer rapporten:

Want a discount? Become a member!