A 255 Bærekraftig fremmedvannsandel – modell for vurdering av riktig nivå

Rapport 255/2020

Utgivelse: Oktober 2020

Forfatter(e): Mathias von Scherling, Annika Malm, Jon Røstum, Gilbert Svensson

Målet med prosjektet har vært å utarbeide en metodikk for å beregne bærekraftig fremmedvannsandel for den enkelte kommune og gi gode eksempler på hvordan man kan jobbe systematisk med problemstillingen. Regnearkene som er utarbeidet i prosjektet vil hjelpe den enkelte kommune til å finne vannbalansen i avløpssystemet og ut fra det beregne hva som vil være bærekraftig fremmedvannsandel for egen kommune.

De tilhørende regnearkene følger med som egne filer ved kjøp av rapporten.

Want a discount? Become a member!