A 238 Informasjonssikkerhet og skybaserte tjenester for vannbransjen (kun digital)

Rapport 238/2018 (kun digital)

Utgivelsesdato: Mai 2018

Forfattere: Jon Røstum, Powel, og Martin Gilje Jaatun, SINTEF Digital

Digitaliseringen av vannbransjen har ledet til mer effektivitet, men samtidig har digitaliseringen introdusert nye digitale trusler som må håndteres. For VA-virksomheter er beskyttelsen av selve infrastrukturen viktig, men i økende grad også informasjonen om abonnentene og deres personlige data. Rapporten gir en oversikt over nasjonale føringer og eksempler på digitale trusler som er relevante for vannbransjen. Som rammeverk for å analysere informasjonssikkerheten tar rapporten utgangspunkt i et rammeverk utviklet av NSM. Dette inkluderer også et system for verdivurdering av vann- og avløpsinformasjonen. Bruk av skytjenester har stort fokus i Norge og rapporten inneholder en egen sjekkliste som kan brukes av vann- og avløpsvirksomheter som ønsker å bruke skytjenester i forbindelse med drift av sin infrastruktur.

Want a discount? Become a member!