A 254 Forvaltning av nedbørsfelt for overflatevannkilder (kun digital)

Rapport: 254/2020 (kun digital)

Forfattere: Mathias H. Kleppen, Anne-Marie Bomo og Svein Forberg Liane, Norconsult AS

Rapporten gir en systematisk oversikt over faktorene som har betydning for forvaltning av nedbørsfelt til drikkevannskilder, inkludert relevante rammebetingelser og kunnskapsstatus på forurensende aktiviteter og kilder. Et omfattende kapittel om ulike tiltak tar for seg alt fra overordnede føringer for å bedre vannkvaliteten til mer detaljerte enkelttiltak. En «verktøykasse» som omhandler metoder for bedømmelse av risiko blir presentert. Samhandling har gjennomgående blitt vektlagt i rapporten, og i et eget kapittel beskrives kort de ulike offentlige aktører. Avslutningsvis presenteres oppsummering og anbefalinger.

En videopresentasjon av rapporten laget av rapportens forfattere kan sees ved å følge denne linken.

Want a discount? Become a member!