A 260 Innovative anskaffelser i vannbransjen (kun digital)

Rapport: 260/2021 (kun digital)

Utgivelse: Mars 2021

Forfatter(e): Tom Baade-Mathiesen, Mareike Anika Becker og Ingun Tryland

Rapporten setter søkelys på handlingsrommet og mulighetene ved innovative anskaffelser i vannbransjen. Den tar utgangspunkt i veiledningene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og viser eksempler fra pågående og gjennomførte innovative anskaffelser innen vann- og avløpsområdet. Gjennom intervjuer har vi også forsøkt å avdekke barrierer. Vi håper rapporten kan bidra til økt kunnskap og inspirasjon til å gjennomføre innovative anskaffelser. Ikke bare ambisiøse innovative anskaffelser som har som mål å få frem helt nye løsninger (radikal innovasjon), men også innovasjonsvennlige anskaffelser som legger til rette for små forbedringer og mer miljøvennlige løsninger (hverdagsinnovasjon).

Want a discount? Become a member!