A 258 Rekrutteringsbehov i vannbransjen

Rapport 258/2020

Utgivelse: Oktober 2020

Forfatter(e): Oddvar G. Lindholm, professor emeritus ved fakultetet
for realfag og teknologi NMBU

Her kan du se en video der rapporten blir presentert!

I januar 2019 satte styret i Norsk Vann ned en arbeidsgruppe som skulle se på effektiv organisering av vannog avløpstjenestene fremover. Arbeidsgruppen, og Norsk Vanns samfunnskomité, ønsket å få oppdaterte tall på kompetansebehov i vannbransjen. Hvor mange fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører trenger vi de neste årene for å dekke kompetansebehovet og ha nok ressurser til å løse daglig drift, vedlikehold av anlegg og ledningsnett, og investere nytt. Klimaendringer, befolkningsvekst i sentrale strøk og fraflytting i rurale strøk, samt etterslep på infrastrukturen tilsier at vannbransjen må ha flere ansatte i årene som kommer.

Want a discount? Become a member!