A 237 Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter (kun digital)

Rapport 237/2018 (kun digital)

Utgivelse:Februar 2019

Forfattere Asle Kvam og Jon Røstum

Målet med dette prosjektet har vært å utarbeide en ny metode for digital flyt og felles krav fra ledningseierne til dataleveranser i et VA-prosjekt. Arbeidet som er gjort i prosjektet har tatt utgangspunkt i rapporten fra BA-nettverket ”Dataflyt Vann/avløp” datert 1.april 2016.

Want a discount? Become a member!