A 251 Klimagassutslipp, veiledning for vannbransjen

Rapport: 251/2019

Utgivelse: Januar 2020

Forfattere: Alexander Borg, Anette Kveldsvik Dejardins, Hogne Nersund Larsen, Asplan Viak

Denne rapporten er en veiledning for kartlegging og reduksjon av klimafotavtrykket til den kommunale delen av vannbransjen. Med veiledningen følger et rapporteringsverktøy i excel-format som kan benyttes til å beregne klimafotavtrykket til en virksomhet. Tiltak og utslippsfaktorer er dokumentert i rapporten.

Want a discount? Become a member!