A 263 Trykkoptimalisering på vannledningsnettet – beste praksis

Rapport 263/2021

Utgivelse: Juni 2021

Forfattere: Asle Flatin, Magne Kløve og Marius Møller Rokstad i Asplan Viak

En videopresentasjon av rapporten kan sees ved å følge denne linken.

Rapport 263 ser på hvordan man kan optimalisere trykket på vannledningsnettet for å redusere vannforbruk og vannlekkasjer, samt forlenge levetiden til rør og utstyr. Det er gitt eksempler fra ulike kommuner som angir beste praksis. Før man reduserer trykket på vannled- ningsnettet er det viktig å ha oversikt over eksisterende trykksoner og hvor de ulike abonnentene er påkoblet det offentlige nettet. Trykkoptimalisering kan bidra til å redusere lekkasjemengdene fra vannledningsnettet og kan bidra til å få ned forbruket og produksjon av vann.

Want a discount? Become a member!