A 239 Beregning av bærekraftig lekkasjenivå

Rapport 239/2018

Utgivelsesdato: Juni 2018

Forfattere: Annika Malm, RISE Research Institutes of Sweden, Gilbert Svensson, RISE Research Institutes of Sweden og Vattenforum, Jon Røstum, Powel

Norge har ett av Europas høyeste lekkasjetap (vanntap). I Norsk Vanns bærekraftstrategi er ett av delmålene at hver enkelt virksomhet skal ha utarbeidet en plan for å komme ned på en bærekraftig lekkasjeandel fra vannledningsnettet. Denne rapporten gir anbefaling til hvordan man kan beregne vanntap basert på internasjonale standarder utarbeidet av IWA. Ut fra dette kan hver enkelt kommune/vannverk beregne sitt bærekraftige lekkasjenivå. Regnearkene som er utarbeidet kan brukes til å finne vannbalansen (regneark 1) og ELL/SELL (regneark 2). Det gis også eksempler på hvordan man kan komme igang med arbeidet for å redusere lekkasjene.

Regnearkene medfølger ved bestilling av rapporten.

Want a discount? Become a member!