A 242 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam – Resultater fra undersøkelsen i 2017/18 (kun digital)

Rapport 242/2018

Utgivelse: Mars 2019

Forfattere: Line Diana Blytt og Pascale Stang, Cowi

Det er i løpet av fem måneder i 2017/18 gjennomført en undersøkelse av organiske miljøgifter i norsk avløpsslam. Denne undersøkelsen omfatter 18 renseanlegg, hvor mellom syv og ni av disse er de samme anleggene som var med undersøkelsen i 2012/13 og i tidligere undersøkelser. Denne undersøkelsen omfatter analyser av et større antall stoffer sammenlignet med tidligere undersøkelser.

Resultatene fra prosjektet gir viktig informasjon om faktisk innhold, som anleggseiere kan bruke i sitt kildesporingsarbeid, samt om trender for innholdet av miljøgifter i avløpsslam.

Want a discount? Become a member!