A 261 Omfyllingsmasser

Rapport: 261/2021

Utgivelse: Mars 2021

Forfatter: Torun Rise, Sintef

Norsk Vann har gjennomført et prosjekt knyttet til omfyllingsmasser, hvor målet var å vurdere alternative sorteringer til bruk som omfyllingsmasser med bakgrunn i kvalitet, levetid og miljø. Som en del av dette prosjektet ble SINTEF engasjert for å gjennomføre et litteraturstudium knyttet til type masser og steinmaterialer samt byggeteknisk/mekaniske aspekter ved ulike alternative omfyllingsmasser. Bakgrunnen for prosjektet var i hovedsak et økende miljøfokus. Kravene som stilles til dagens omfyllingsmasser medfører ofte at massene må transporteres langt, i tillegg til at sorteringene som benyttes ofte også er relevante for andre høyverdige formål slik som tilslag i asfalt og betong. Det ligger store besparelser, både økonomiske og miljømessige, i bedre utnyttelse av lokale masser.

Want a discount? Become a member!