A 249 Veiledning i nødvannsforsyning

Rapport 249/2019

Utgivelse: September 2019

Forfattere: Magnar Katla, Fredrik Ording og Møyfrid Sæverud Hellberg, Asplan Viak. Kapittel 4 er skrevet av Kevin H. Medby, Norconsult.

Drikkevannsforskriften §9 pålegger vannverkseier å legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære ledningsnettet. Målsettingen med dette prosjektet har vært å avklare vannverkseiers ansvar for leveringssikkerhet i henhold til drikkevannsforskriften, beskrive hvilke vurderinger som bør gjennomføres og hvilke planer som bør utarbeides, samt innhente praktiske erfaringer med tilpasninger og tekniske løsninger for nødvannforsyning. I rapporten er det gitt anbefalinger om norm for utstyr brukt til nødvannforsyning, og dimensjonering av nødvannforsyningen.

Want a discount? Become a member!