A 215 Tilbakestrømssikring—veiledning til vannverkseiere

Rapport nr 215/2015

Utgivelsesdato: Januar 2016

Forfatter: Fredrik Ording, Asplan Viak

Denne veiledningen viser hvordan kommuner og andre vannverkseiere kan gå fram for å sikre seg at abonnentene har installert sikring mot tilbakestrømming.

Det er gitt en oversikt over hjemler (juridisk grunnlag) for å kreve dette, og over hvordan vannverkseier kan kartlegge abonnenter med særlig behov for tilbakestrømssikring og følge opp disse.

En enkel fremstilling og oversikt over tekniske løsninger er gitt i Norsk Vann Informasjon «Hvordan velge og installere tilbakestrømssikring? En veiledning til bygningseiere og rørleggere».

Want a discount? Become a member!