A 250 Kommunens roller, rettigheter og fremgangsmåter i private utbyggingsområder (kun digital)

Rapport 250/2019

Utgivelse: August 2019

Forfattere: Jonas Engeset Gjersdal, Torhild Matterne Skoge, Lars Enander.

Det er ulike praksis i kommunene om hvordan en håndterer privates etablering av nye vann- og avløpsanlegg som skal overtas av kommunen. Veiledningen gir en innføring i hvilke alternativer kommunen har for å sikre at nødvendige vann- og avløpsanlegg blir opparbeidet i forbindelse med ny utbygging og at anleggene får tilfredsstillende funksjon og kvalitet. Veiledningen har hovedfokus på inngåelse av utbyggingsavtaler i denne forbindelse.

Want a discount? Become a member!