A 240 UV-desinfeksjon av drikkevann (kun digital)

Rapport: 240/2018 (kun digital)

Utgivelse: Februar 2020

Forfattere: Bjørnar Eikebrokk, Vidar Lund og Jon Mobråten.

Rapporten beskriver likheter og ulikheter mellom de ulike valideringsstandarder, herunder hvordan en validering etter ulike biodosimetriske standarder kan påvirke kapasitet og dimensjonering av UV-aggregater. En situasjon der kapasiteten avhenger av hvilken valideringsstandard man har benyttet, skaper usikkerhet i forbindelse med valg av type UV-anlegg/aggregater, for dimensjonering og for vannverkenes doseleveranse.

Want a discount? Become a member!