A 257 Etablering og drift av mindre avløpsanlegg – kun digital

Rapport 257/2020

Forfatter: Gjertrud Eid, Norsk Vann

Her kan du se en video der rapporten blir presentert!

Vi gjør oppmerksom på at vi jobber med en digital, interaktiv utgave av denne rapporten. Dette er derfor en forløpig utgave hvor det kan være lenker etc. som ikke fungerer.

Dette prosjektet er utarbeidet som et hjelpemiddel for flere målgrupper, i forbindelse med valg, prosjektering, dokumentasjon, utførelse og søknadsbehandling av mindre avløpsrenseløsninger. Veiledningen er velegnet for huseier, foretak som bistår huseier med å dokumentere og søke om utslippstillatelse, utførende foretak og saksbehandlere i kommunen.

Prosjektet består av en veiledning og en tilhørende sjekkliste og handler om:

  • Rolleavklaringer
  • Informasjon til huseier om avløpsrensing, valg av anlegg og oppfølging av anlegg i drift • Informasjon til prosjekterende foretak om søknadsplikt, ansvar, kompetanse, helhetlig kartlegging og vurdering, dokumentasjon i søknadsprosessen
  • Informasjon til utførende foretak om søknad, ansvar, prosjekteringsgrunnlag, kompetansen og kontrollpunkter
  • Informasjon til saksbehandlere om vedtak, valg av løsning, helhetlig kartlegging og vurdering og behandling av utslippssøknad
  • Sjekkliste for saksbehandling av utslippssøknader

Veiledningen skal øke kompetansen om forvaltning av små avløpsanlegg hos forurensningsmyndigheten og byggesaksmyndigheten i kommunen, og bidra til bedre informasjon og veiledning fra kommune til anleggseier og ansvarlige foretak. Økt kompetanse i alle ledd vil øke kvaliteten på søknader og bidra til å redusere feil/ mangler ved etablering av anlegg, som tilsammen bidrar til at forurensingen reduseres.

Want a discount? Become a member!