A 236 Akseptkriterier—Vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon

Rapport 236/2018

Utgivelsesdato: November 2018

Forfatter: Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak

Rapporten er en første versjon av akseptkriterier for vurdering av nye og nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon. Den skal brukes sammen med Norsk Vann rapport 234/2018 Rørinspeksjon av hoved­ledninger for vann og avløp.

Want a discount? Become a member!