A 256 Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg

Rapport: 256/2020

Forfattere: Erik Johannessen COWI AS (prosjektleder), Bjørn Rusten Aquateam COWI AS, Hallvard Ødegaard SET AS, Eirik Bjørn Norconsult AS og Bjarne Paulsrud Norconsult AS

Denne veiledningen gir anvisninger for prosessteknisk dimensjonering av renseanlegg for kommunalt avløpsvann samt for behandling av slam. Det tas utgangspunkt i avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften og i norsk tradisjon innen avløpsrensing og slambehandling. Veiledningen dekker konvensjonelle renseanlegg for mer enn ca. 50 pe. Den omfatter ikke minirenseanlegg og naturbaserte anlegg, men inneholder et avsnitt om dimensjonering av renseanlegg for turistområder.

Want a discount? Become a member!