A 268 PFAS i råvann og drikkevann fra Norge (kun digital)

Rapport 268/2022

Utgivelse: Mars 2022

Forfattere: Merete Grung, Kine Bæk, Thomas Rundberget, Hans Jørgen Halvorsen og Ingun Tryland

En videopresentasjon av rapporten kan sees ved å følge denne linken.

PFAS er en gruppe miljøgifter som i dag finnes i de fleste økosystemer. Norge har ikke hatt produksjon av PFAS, men PFOS har vært brukt i brannskum, og PFOS og andre PFAS har vært brukt noen steder i industriell anvendelse. Norge har rapportert få analyser av PFAS i drikkevann, og denne rapporten er derfor et bidrag for å fremskaffe mer informasjon om nivåer av ulike PFAS i råvann og drikkevann fra norske vannverk.

Totalt 11 kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper, med totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv), deltok i prosjektet. Noen av de deltakende vannverkene har hatt historiske aktiviteter i nedbørfeltet som kan medføre tilførsel av PFAS til råvannet, som brannøvingsfelt og industri som har benyttet PFAS i produksjonen, mens andre ble ansett å være «uberørte».

Want a discount? Become a member!