A 266 Vannbransjens erfaringer med kommune-sammenslåinger

Rapport 266/2021

Utgivelse: Oktober 2021

Forfattere: Simen Pedersen, Maja Olderskog Albertsen, samt Oddbjørn Grønvik; Menon Economics og May Rostad, Kinei AS

Kommunereformen bidro til at 119 kommuner slo seg sammen til 49 kommuner. På oppdrag fra Norsk Vann har Menon Economics og Kinei samlet erfaringer om effekten av seks kommunesammenslåinger på kommunenes muligheter til å løse vann- og avløpsoppgavene (VA).

De fleste kommunene slo seg sammen 1. januar 2020, og mange er enda ikke ferdig med omstillingsarbeidet. Vi har samlet inn de første erfaringene fra seks nylig sammenslåtte kommuner og sett hvordan utviklingen har vært året etter sammenslåingen.

Want a discount? Become a member!