A 245 Veiledning for tilstandsvurdering av infiltrasjonssystemer (kun digital)

Rapportnummer: 245/2018 (kun digital)

Utgivelsesdato: Oktober 2019

Forfattere:
Guro Randem Hensel og Trond Mæhlum, NIBIO, Lars Westlie, Hydrogeologi og Avløpsrådgivning, Jørgen Ove Myrre, BraVA Rådgivning, Knut Robert Robertsen, Asplan Viak, Gjertrud Eid, Norsk Vann (kapittel 3).

Denne rapporten er utarbeidet som et hjelpemiddel for å kunne vurdere tilstand på et infiltrasjonssystem. Det er skilt mellom mindre infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg for sanitært avløpsvann og større, jordbaserte renseanlegg. Rapporten gir veiledning i hvordan tilstandsvurdering av ulike typer infiltrasjonssystemer kan gjøres. Det gis veiledning i tilstandsvurdering av mindre infiltrasjonsog sandfilteranlegg, som tilføres sanitært avløpsvann, med utarbeidelse av sjekkliste og tilstandsskjema.

Veiledningen består av:

  • Beskrivelse av aktuelle anleggskomponenter
  • Sjekklister for kontroll av de ulike anleggskomponenter
  • Tilstandsskjema med oppsummerende vurdering av anleggets tekniske tilstand
Want a discount? Become a member!