A 234 Rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp (kun digital)

Rapportnummer: 234/2018

Utgivelsesdato: August 2018

Forfattere: Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak

Denne rapporten beskriver krav til utførelse og rapportering ved rørinpeksjon av hovedledninger for vann- og avløp. Den er en revisjon av tidligere utgitte Norsk Vann rapporter om temaet og danner grunnlag for klassifisering av avløpsledninger for ledninger i drift og akseptkriterier for nyanlegg.

Vedlegget for konvertering mellom koder, som nevnes i rapporten, følger med som egen fil.

Want a discount? Become a member!