A 233 Veiledning for bruk av betongrør og kummer

Rapportnummer: 233/2018

Utgivelse: August 2018

Forfattere: Kjell Lauritz Keseler, Ivar Johan Urke og Petter Hauge

Rapporten er skrevet for å øke kunnskapen om materialtekniske egenskaper for betongrør og hva en bør vurdere med hensyn til grunnforhold, styrke i forhold til belastningsforhold, driftsmessige forhold, levetid og riktig utførelse. Historisk utvikling når det gjelder kvalitet og produsenter og aktuelle standarder er omtalt. For både betongrør og betongkummer er også forhold som tetthet, hydrauliske forhold, bestandighet og produktinformasjon behandlet nærmere. Betongrør brukes ofte ved større rørdimensjoner, ofte som overvannsrør eller varerør. Ofte kan det være snakk om stor overdekning, eksempelvis i veifyllinger, eller liten overdekning i områder med trafikkbelastninger.

Want a discount? Become a member!