A 225 Trykkavløp i spredtbygde og urbane strøk

Rapportnummer: 225/2017

Utgivelse: Desember 2017

Forfatter: Kjersti Tau Strand og Geir Henning Hansen, Asplan Viak

Trykkavløp har til nå vært mest brukt ved utbygging av avløpssystem i spredt bebyggelse. I spredt bebyggelse er det ofte på grunn av terrengforhold eller store avstander, ikke ønskelig eller mulig å etablere avløpsanlegg basert på selvfallssystem. I tettbygde strøk har det til nå ikke vært vanlig å bruke trykkavløp utenom for enkelt bygninger, som ligger slik til at de må pumpe avløpet inn på kommunalt nett.

Rapporten er lagt opp som en kombinasjon av en veileder og en mulighetsstudie. Veiledningsdelen beskriver hovedelementene i et trykkavløpssystem, aktuelle miljøfaktorer ved vurdering av trykkavløp og gir råd om planlegging, prosjektering, utførelse og drift av trykkavløp i spredt bebyggelse.

Rapporten gir og tilgang til sjekklister som er ment å være et verktøy i planlegging av trykkavløpssystem for å gjøre innledende vurderinger av om metoden er aktuell for konkrete prosjekt.

Want a discount? Become a member!