A 218 Vann til brannslokking og sprinkleranlegg

Rapport nr. 218/2016

Utgivelsesdato: Juni 2016

Forfattere: Willy Røstum Thelin, SINTEF og Ragnar Wighus, SP Fire Research

I Norsk Vann prosjektrapport Vann til brannslokking og sprinkleranlegg settes søkelys på regelverk og praksis knyttet til levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Store deler av det norske ledningsnettet kan ikke levere de veiledende vannmengdene på 20 og 50 liter per sekund i hhv boligbebyggelse og annen bebyggelse. Behov for vann til brannslokking bør baseres på moderne slokkemetoder og –utstyr. Hvordan denne vannmengden kan skaffes vurderes på grunnlag av ROS-analyse og nettmodell.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til en bredere forståelse om bruk av ulike slokkemetoder, tilhørende vannbehov og hvordan nødvendige vannmengder kan skaffes uten at det medfører forurensning og forringelse av drikkevannskvaliteten. Rapporten gir en fullstendig oversikt over gjeldende regelverk.

Want a discount? Become a member!