A 213 Sikkerhetsstyring for vannbransjen

Rapportnummer. 213/2015

Forfattere: Lars Enander, Sweco, Gunnar Hauland og Knut Erik Fotland, Safetec

På samme måte som en VA-virksomhet styres mot overordnede virksomhetsmål for eksempelvis knyttet til vannkvalitet og rensekapasitet, må også sikkerhet styres. Dette gjøres ved hjelp av et sikkerhetsstyringssystem. Denne rapporten beskriver sikkerhetsstyring på et overordnet nivå. Rapporten gir også sjekklister og råd for hvordan å komme i gang med det lokale sikkerhetsarbeidet. Oppskrift på hva som skal tenkes igjennom – «Hjelp-til-selvhjelp» for ledelsen lokalt finnes i eget kapittel. Ved utarbeidelse av rapporten er det vektlagt at den skal være forståelig for personell uten spesiell utdannelse i sikkerhetsfag.Denne rapporten beskriver sikkerhetsstyring for vannbransjen på et overordnet nivå. Rapporten dekker hele sikkerhetsområdet, det vil si både tradisjonell systemrelatert sikkerhet og sikring av kritiske deler i et VA-system.

Want a discount? Become a member!